Opleiding

De wet voorziet dat de getrainde BHV/ EHBO-ers in uw bedrijf jaarlijks een opfrissingscursus dienen te volgen. Daarnaast is het ook simpelweg aanbevolen dat meerdere mensen in de organisatie op de hoogte zijn van een correct gebruik van het aanwezige EHBO materiaal/ het AED toestel. Dat kan gaan van kleine verwondingen op de juiste manier verzorgen zodat de gekwetste zo snel mogelijk en zonder kwalijke gevolgen terug aan de slag is. Tot het stabiliseren van slachtoffers van zwaardere arbeidsongevallen en zelfs het reanimeren van personen met hartfalen met behulp van een AED toestel. 

MExT organiseert in overleg met u de correcte training, op de juiste locaties, en met de juiste personen. Het is belangrijk dat er training gegeven wordt met de EHBO producten die ook daadwerkelijk in uw bedrijf aanwezig zijn, op een met u afgesproken locatie. De EHBO training gaat van de basis EHBO training tot en met specifieke product training en gebruik van een AED toestel. Uiteraard is dit mogelijk voor elke groepsgrootte. 

Als werkgever bent u verplicht een Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO) in het bedrijf te organiseren. Iedereen kan immers steeds een ongeval hebben of onwel worden. Er moet dan iemand verantwoordelijk zijn om de eerste zorgen toe te dienen. Maar bent u verplicht een opgeleide bedrijfshulpverlener aan te duiden? 

Duid in elk geval steeds iemand aan die verantwoordelijk is voor de toediening van de eerste zorgen. De grootte van uw bedrijf echter bepaalt zijn/ haar vereist opleidingsniveau.

  • Ondernemingen van industriële aard die gewoonlijk en tegelijkertijd minstens 20 personen tewerkstellen.
  • Niet-industriële bedrijven die gewoonlijk en tegelijkertijd minstens 50 personen tewerkstellen.

Daar moet een brevet van bedrijfshulpverlener uitgereikt worden door een erkende instantie. 

Opleiding

U wil zeker zijn dat uw werknemers correct eerste hulp kunnen toedienen? U zou graag hebben dat ze zich zeker voelen in de omgang met het materiaal? Dankzij de opleiding is er op ieder moment iemand beschikbaar in het bedrijf die weet wat te doen bij een ongeval. 

  • De medewerkers leren correct omgaan met het EHBO materiaal en het AED toestel
  • De medewerkers kennen de locatie van de EHBO producten en het AED toestel: er kan snel gereageerd worden 
  • Een opleiding aangepast aan uw noden en wensen
  • Duidelijk en gestructureerd
  • Opleiding op de door u gekozen locatie

Wie geeft onze opleiding?

Bij MExT zijn alle account managers gecertificeerd om zelf opleiding te geven. Op deze manier kunnen ze de opleiding ideaal vorm geven met u. Deze opleiding wordt gegeven met onze eigen producten en op de door u gewenste locatie. Daarnaast kennen ze uw bedrijf door en door en weten ze waar op te letten tijdens de opleiding.